Les Manifestacions Bessones El Báb, precursor de Bahá'u'lláh


La raó de ser del Báb va ser preparar el camí per a algú més gran que ell, a qui es referia com «Aquell a Qui Déu farà manifest», «El Promès de tots els temps», «El Senyor de les Hosts». Els ensenyaments del Báb es fonamenten en la idea que aquell gran personatge de qui Ell representava la Porta, i a qui només els purs de cor reconeixerien, vindria a obrir un nou cicle de la història humana.

Segons la perspectiva de la història que emana dels textos del Báb, Ell mateix tancava un cicle profètic i n’augurava un de nou. El cicle que concloïa és un cicle de més de sis mil anys en què diferents Profetes i Missatgers de Déu havien vingut a la terra per guiar la humanitat progressivament cap a nivells de civilització més grans. Aquests personatges divins, també haurien tingut com a propòsit preparar la humanitat per un moment culminant a partir del qual l'opressió i el sofriment humà a la terra desapareixerien com a conseqüència de l'arribada d'una gran figura històrica, el Promès dels temps, i d’aplicació dels principis divins i dels enfocaments i mètodes de ciència a l'organització de la vida col·lectiva sobre el planeta. Aquest cicle profètic, per tant, es tancava amb el Báb i se n'obria un de nou -el cicle del compliment- il·luminat per Aquell a qui Ell venia a anunciar.

Mirzá Husayn Ali, Bahá’u’lláh -la Glòria de Déu -, el Bicentenari del qual es va celebrar fa dos anys, seria qui el 1863 proclamés que Ell era aquest gran personatge que el Báb havia anunciat.

A continuació, es presenta una selecció d'escrits i textos del Báb on es parla de Bahá’u’lláh en diferents termes, així com una sèrie de textos i enllaços sobre Bahá’u’lláh.

Els bahá'ís d'Espanya

El bicentenari del Báb (1819 - 2019)


L'octubre de 2019 el món sencer celebra el 200 aniversari des que aquesta Lluminària es va remuntar sobre l'horitzó del món. Els centenars de milers de localitats i comunitats en les quals resideixen els seguidors de Bahá’u’lláh acolliran milions d'amics i d'organitzacions en una abraçada festiva.

Bahá'ís de la teva localitat Expressions artístiques sobre el Báb

Coneix els bahá’ís d'Espanya


Qui som »

La comunitat bahá'í d'Espanya compta amb membres de procedències culturals i ètniques diverses, tant de dins com de fora de les seves fronteres, diversitat que es veu reflectida en la seva riquesa artística i lingüística.

Què fem »

Els bahá’ís, en col·laboració amb altres individus i organitzacions, s'esforcen per contribuir a l'avenç de la societat inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d'un món pròsper, just i unificat.